Finansowanie działalności

Finansowanie działalności gospodarczej

finansowanie działalności gospodarczejZałożenie działalności gospodarczej zawsze wiąże się z inwestycjami, dlatego też posiadanie wkładu własnego jest jednym z najistotniejszych czynników na początkowej drodze prowadzenia firmy. Aktualnie jednak istnieje bardzo wiele źródeł wsparcia finansowego dla przedsiębiorców, które pomagają początkującym rozpocząć intensywny rozwój przedsiębiorstwa. Dwoma podstawowymi źródłami dofinansowania są: Fundusz Pracy z powiatowego Urzędu Pracy – dotacja dla osób bezrobotnych lub absolwentów centrum integracji społecznej oraz Fundusze Unijne – dla każdej osoby fizycznej chcącej założyć po raz pierwszy własną działalność gospodarczą. Aby uzyskać tego rodzaju środki konieczne jest przejście etapów rekrutacyjnych, złożenie wniosków, a często również stworzenie biznesplanu i udział w szkoleniach ukierunkowanych na rozwój własnego biznesu.

 

Inną formą uzyskania środków na rozwój działalnościkredyty – banki aktualnie dysponują bardzo szeroką ofertą pożyczek na różnych warunkach, dzięki czemu kredytobiorca może wybrać opcję najbardziej dostosowaną do jego możliwości i wymagań. Zdecydowanie łatwiej jest uzyskać pożyczkę na rozwój działalności, gdyż procent szybkiego zwrotu należności jest o wiele większy niż w innych przypadkach. W przypadku pożyczki, aby uniknąć procentowania, zdecydowanie korzystniejszym rozwiązaniem jest pożyczka zaciągnięta u rodziny – jest to również zdecydowanie bardziej bezpieczne z uwagi na terminowość spłacanych rat. Należy pamiętać, że inwestowanie w przedsiębiorstwo na początku jego działania, rzutuje na tempo jego rozwoju i przyszły procent przychodów z działalności.

Pomoc w zakresie pozyskania wsparcia oferują specjalistyczne firmy oraz niektóre biura rachunkowe na terenie całego kraju – przykładem może być katowickie biuro rachunkowe 12-tka, którego oferta znajduje się pod adresem: http://ksiegowebiuro.pl.