Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza – rodzaje firm

rodzaje działalności gospodarczejZgodnie z obowiązującym prawem polskim istnieją trzy główne grupy charakteryzujące prowadzenie działalności gospodarczej. Są nimi : forma cywilna, forma prawna oraz spółka prawa handlowego. Pierwszym krokiem na drodze podjęcia się tego przedsięwzięcia jest więc wybór grupy w jakiej zakładana działalność będzie się znajdowała. To z kolei warunkuje wiele kolejnych decyzji i zobowiązań, w zależności od dokonanego wyboru. Trudno w takim przypadku mówić o najlepszym wyborze w tym zakresie, gdyż każdy z nich posada swoje mocne i słabe strony. Pod uwagę bierze się więc cele działalności, plany na jej rozwój oraz liczbę zaangażowanych osób.

Pierwsza z form, a więc indywidualna działalność gospodarcza, prowadzona jest przez jednego właściciela, będącego jednocześnie jej reprezentantem i stanowiącego osobę fizyczną. Spoczywają na nim wszelkie zobowiązania i jednocześnie jest jedyną w pełni decyzyjną jednostką. Z uwagi na to, że ten rodzaj działalności nie jest obciążony dodatkowymi wymaganiami kapitałowymi, jest to najlepsze rozwiązanie dla tych, którzy otwierają własną działalność po raz pierwszy lub prowadzą niewielką firmę. Jest to nie tylko najtańsza forma, ale również najprostsza, a związane z nią formalności nie zabierają wiele czasu.

Kolejną formą prowadzenia działalności jest spółka cywilna. Powstaje ona na podstawie umowy sporządzonej pomiędzy wspólnikami, zobowiązujących się do wspólnego dążenia do określonego w umowie celu gospodarczego. Umowa warunkuje również wkład finansowy. W tym przypadku każda z osób będących właścicielami jednocześnie posiada wszystkie prawa, jak i obowiązki związane z prowadzeniem działalności, niezależnie od wartości wkładu własnego. Różnicy może natomiast podlegać udział w zyskach oraz stratach przedsiębiorstwa. Ograniczone są także dochody roczne, które nie mogą przekraczać 400 000 euro. Jest to więc dobre rozwiązanie dla większych firm, które jednak nie przekraczają określonego dochodu rocznego – w przeciwnym razie muszą ulec przekształceniu do jednej ze spółek handlowych.

W przypadku formy jaką jest spółka jawna, prawa i obowiązki związane z reprezentowaniem firmy należne są każdemu ze wspólników, a odpowiedzialność za przedsięwzięcie spoczywa po równo, na majątku własnym każdego ze wspólników, niezależnie od tego jaki mieli wkład początkowy.

Istnieje również forma spółki partnerskiej, będąca spółką osobową, tworzoną przez partnerów (jako zamiennik wspólników), ukierunkowaną na wykonywanie wolnego zawodu. Dotyczy ona oczywiście wyłącznie tych osób, które posiadają z racji wykształcenia, uprawnienia do wykonywania zawodów wolnych jakimi są m.in.: adwokat, lekarz, położna, pielęgniarka, notariusz, tłumacz przysięgły, rzeczoznawca. Reprezentacja w tym przypadku możliwa jest zarówno przez partnerów jak i zarząd. Nie występuje w tym przypadku również odpowiedzialność zbiorowa, gdyż każdy z partnerów odpowiada za własną działalność zawodową.

Częstym wyborem są także spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – to spółki, które zobowiązane są do zgromadzenia kapitału wielkości min. 50 000zł, który podzielony jest na udziały, nie mniejsze niż 1% tej kwoty (500zł). W przypadku spółki akcyjnej natomiast, kapitał akcyjny nie może być mniejszy niż 500 000 i dzieli się na akcje o wartości nie niższej niż 1 zł, przy czym akcjonariusze nie są odpowiedzialni za działania spółki.

Autorem powyższego artykułu jest Pani Alina Rz. z katowickiego oddziału Biura Rachunkowego 12-tka – szczegóły i oferta: http://ksiegowebiuro.pl.