Andrzej Dobrzyniecki-Cartier – recenzja artykułu

Andrzej Dobrzyniecki o korzystaniu ze zwolnienia z rygorów Ustawy o usługach płatniczych dla branży gier online – artykuł z serwisu prawokapitalowe.pl

Branża gier komputerowych prowadząca działalność online na podstawie gier MMO, MMORPG i podobnych oferuje zazwyczaj swoim użytkownikom możliwość wykupienia dodatkowych usług. Z ich pomocą można ulepszyć swoje konto gracza i zyskać przewagę nad oponentami. andrzej dobrzyniecki-cartierCzęstym problemem, który pojawia się w takiej sytuacji, jest obsługa dużej ilości drobnych transakcji płatniczych, które muszą nie tylko być na bieżąco księgowane, ale też realizować wymogi Ustawy o usługach płatniczych. Przy spełnieniu określonych przepisów możliwe jest jednak zwolnienie z ustawowych wymogów, o czym można dowiedzieć się z artykułu Andrzeja Dobrzynieckiego-Cartiera zamieszczonego w serwisie internetowym prawokapitalowe.pl.

Andrzej Dobrzyniecki dokładnie prezentuje przepisy z Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175 z późn. zmian.) oraz komplementarnej Dyrektywy 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, które pozwalają na zastosowanie zwolnienia z Ustawy o usługach płatniczych przy spełnieniu określonych warunków.

Zwolnienie możliwe jest wtedy, gdy sprawy przyjmowania, identyfikowania i rozliczania fiskalnego opłat wnoszonych przez graczy zostają przekazane zewnętrznym operatorom. Duże znacznie, zgodnie z artykułem Andrzeja Dobrzynieckiego, ma w tym przypadku kwestia „ograniczonej sieci”, co oznacza, że dane przedsiębiorstwo usług płatniczych może obsługiwać wyłącznie jednego kontrahenta, czyli w tym przypadku producenta czy wydawcę określonej gry internetowej.

Dokładne informacje na temat tego, jak zastosować przepisy w celu uzyskania zwolnienia z wymogów Ustawy o usługach płatniczych, można znaleźć w omawianym artykule prawnika opublikowanym w czasopiśmie internetowym Prawo Kapitałowe.

Andrzej Dobrzyniecki-Cartier

pełni funkcję Globalnego Partnera Zarządzającego w RECALL Dobrzyniecki & Partners LLP. Jest również wykładowcą praktyki prawa w American Institute for Law and Finance, a także jest członkiem American Association of University Professors.

Poznań, 18/03/2015

Aleksandra Kozłowska